TIN NỔI BẬT
专门供应改性塑料PA66 30GF,PA6 30GF,PP-GF 等等 30/11/2021
我司TITAN POLYMER我司TITAN POLYMER专门供应改性塑料
PA66 30GF,PA6 30GF,PP-GF 等等
公司地址:越南永福省
WECHAT:0888466776
ZALO:0888466776 等等
 
Chi tiết
We produce high-performance engineering compounds in Vietnam 9/12/2021 We have the following products:
Anti-static grade, Conductivity grade
Anti-bacterial gade
Wear resistance grade
Low friction grade
Chi tiết
Tháng 11/2017 Titan Polymer Compound Vietnam được thành lập tại khu công nghiệp Vĩnh Phúc 7/4/2018 Tháng 11/2017 Titan Polymer Compound Vietnam được thành lập tại khu công nghiệp Vĩnh Phúc
Chi tiết
越南 改性塑料PA6 30GF,PA66 30GF 22/7/2021  越南 改性塑料 PA6 30GF,PA66 30GF,改性新材料
Chi tiết
Kính mời tham gia triển lãm ngành nhựa IPF Nhật Bản và Chinaplas Trung Quốc 28/5/2018
Kính mời tham gia triển lãm ngành nhựa IPF Nhật Bản từ ngày 24/10 ~ 28/10/2017
Và Chinaplas Trung Quốc 24/4 ~ 27/4/2018
Chi tiết
Thma gia triễn lãm 2015ChinaPlas (20/5 - 23/5) 29/7/2015 Thma gia triễn lãm 2015ChinaPlas (20/5 - 23/5)
Chi tiết
Titalon PA6-GF Laser marking grade 27/7/2021  Titalon PA6-GF Laser marking grade
Chi tiết

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com