Thống kê trực tuyến
Gia cường sợi thủy tinh
Thông tin sản phẩm
  • Quy cách
  • Cơ lý tính
  • Ứng dụng

Quy cách

Đặc tính
Cơ lý tính
MSDS
Ghi chú
Gia cường bằng 10% sợi thủy tinh
Gia cường bằng 20% sợi thủy tinh

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com