Thống kê trực tuyến
Tăng cường chất khoáng
Thông tin sản phẩm
  • Quy cách
  • Cơ lý tính
  • Ứng dụng

Quy cách

Đặc tính
Cơ lý tính
MSDS
Ghi chú
Tăng cường Talc, tính cứng cao, cong vênh thấp, kích thước ổn định
Tăng cường 15% Talc, tính cứng cao, cong vênh thấp, kích thước ổn định
Tăng cường 5% Talc, tính cứng cao, conh vênh thấp, kích thước ổn định, tính chảy chuẩn
Tăng cường Talc, tính cứng cao, cong vênh thấp, kích thước ổn định

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com