Thống kê trực tuyến
Gia cường sợi thủy tinh
Thông tin sản phẩm
Ứng dụng trong linh kiện RO pump, chịu áp suất cao, độ bền lớn.
  • Quy cách
  • Cơ lý tính
  • Ứng dụng

Quy cách

Đặc tính
Cơ lý tính
MSDS
Ghi chú
Gia cường 15% sợi thủy tinh, độ bền cao
Gia cường 33% sợi thủy tinh, độ bền cao
Gia cường 33% sợi thủy tinh, độ bền cao, co rút thấp
Gia cường 43% sợi thủy tinh, độ bền cao, co rút thấp
Gia cường 50% sợi thủy tinh, độ bền, độ cứng cao, co rút thấp

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com