Thống kê trực tuyến
Tăng cường hạt thủy tinh
Thông tin sản phẩm
  • Quy cách
  • Cơ lý tính
  • Ứng dụng

Quy cách

Đặc tính
Cơ lý tính
MSDS
Ghi chú
Tăng cường 15% hạt thủy tinh, cong vênh thấp, co rút thấp
Tăng cường 20% hạt thủy tinh, co rút thấp, cong vênh thấp
Tăng cường 25% hạt thủy tinh, co rút thấp, cong vênh thấp
Tăng cường 10% hạt thủy tinh, cong vênh thấp, bề mặt bóng trơn

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com