Thống kê trực tuyến
Sơ lược công ty

Titan Plastics Compounds là một công ty vật liệu phức hợp Polymer hỗ trợ khách hàng, giai đoạn hiện nay là sản xuất sản phẩm chất lượng cao và giá cả hợp lý để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, quan niệm kinh doanh của chúng tôi là dựa vào việc hiểu rõ yêu cầu khách hàng, sau đó phục vụ và thiết kế để sáng tạo nên sức cạnh tranh của khách hàng. Khi khách hàng và chúng tôi cùng làm việc với nhau, đội làm việc Titan sẽ cung cấp dịch vụ toàn diện bao gồm phát triển vật liệu, thiết kế sản phẩm, kỹ thuật ép phun và kết quả trắc nghiệm đáng tin cậy..., chúng tôi sẽ lấy việc trở thành đối tác lâu dài của khách hàng làm mục tiêu. dựa vào mô hình kinh doanh Kết nối (communication), quan tâm (consideration)  và hợp tác (cooperation), chúng tôi sẽ cố hết sức mình để đem lại dịch vụ có giá trị cao nhất cho khách hàng, sáng tạo giá trị cho khách hàng.Quan niệm kinh doanh của chúng tôi: sáng tạo dịch vụ, nâng cao tính cạnh tranh khách hàng

Sứ mệnh sự nghiệp của chúng tôi: nâng cao tính tự chế của ngành nhựa kỹ thuật Taiwan, sáng tạo giá trị cho khách hàng, nhân viên và xã hội

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com